Zoomlion ผลิตรถเครนบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของโลก ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องจักร

บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology […]