“ดีป้า”เปิดเวทีประลองไอเดีย ประกวดออกแบบมาสคอต“รัก” อวดความเป็นไทยสู่ผลงานระดับอินเตอร์ พร้อมโอกาสเยี่ยมชมงานมหกรรมระดับโลก WORLD EXPO

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทั […]