เปิดตัวเครื่องเสียงบ้านระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่ แบรนด์ FOCAL

คุณสมชาย โชติภูรีพงศ์ ประธานกรรมการ และคุณมนตรี เสาวหวา […]