เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา “Squeezing Sales Using CRM AI Microsoft Dynamics 365”

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่ […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC รับ 2 รางวัลจากงาน HPE Partner Kickoff 2019

คุณวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง President of Digital Solutions G […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2562

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช […]

MSC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริ […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MS […]

MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MS […]

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC ใช้ฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC ใช้ฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 จัด […]