ลูกค้าสายการบินลุฟท์ฮันซ่า สวิส และออสเตรียนแอร์ไลน์ส ใช้บริการแจ้งข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ได้แล้ววันนี้

ด้วยบริการแชทบอทตอบคำถามเมื่อเที่ยวบินเกิดเหตุขัดข้องแล […]

ลูกค้าสายการบินลุฟท์ฮันซ่า สวิส และออสเตรียนแอร์ไลน์ส ใช้บริการแจ้งข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ได้แล้ววันนี้

ด้วยบริการแชทบอทตอบคำถามเมื่อเที่ยวบินเกิดเหตุขัดข้องแล […]

โครงการ ลุฟท์ฮันซ่า เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ (Lufthansa Help Alliance) ในประเทศไทย เปิดศูนย์พักพิงเด็กแห่งใหม่เพื่อกลุ่มเด็กที่ขาดความช่วยเหลือ

โครงการ ลุฟท์ฮันซ่า เฮลพ์ อัลไลแอนซ์ (Lufthansa Help Al […]