DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” หรือ Government Smart Kiosk

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร […]

DGA ผลักดันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ขับเคลื่อนไอเดีย “Digital Government” และ Smart Lift”

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารั […]

DGA เดินหน้าปักหมุดรากฐานสังคมดิจิทัล ผนึกขุนพลหน่วยงานรัฐ ใช้นวัตกรรมเป็นต้นแบบขับเคลื่อนประเทศ

DGA ผนึกขุนพลหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าผลักดันประเทศสู่สัง […]

DGA เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน Digital Transformation ระดับภูมิภาคเอเชีย โดยสถาบัน KIEA ประเทศเกาหลี

DGA เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน Digital T […]