ANA เตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีและจอภาพส่วนตัวทุกที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ยกระดับประสบการณ์การเดินทางบนเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่แสนรื่นรมย์

ANA เตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีและจอภาพส่ […]