สมาคม AFP จับมือสถาบัน Matrix นำเสนอหลักสูตรเตรียมสอบ CTP และ FP&A สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการเงิน

– ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการเงินในเมียนมาสามารถเข […]