Xinhua Silk Road: เขตจงเซี่ยนในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จัดกิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานใหญ่ ซึ่งจัดแสดง […]

เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ แต่งตั้ง Xavier Perello Pairada เป็นผู้บริหารคนใหม่ ขับเคลื่อนการเติบโตในตลาด APAC และ MEA

บริษัทเอสเอสไอ เชฟเฟอร์ (SSI Schaefer) ผู้นำระดับโลกในก […]