Berkeley Lights ประกาศตั้งกลุ่มร่วมมือค้นหาแอนติบอดีสำหรับโรคอุบัติใหม่ทั่วโลก มุ่งสกัดโควิด-19 และไวรัสอื่น ๆ

ด้วยความร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ Vanderbilt University M […]

Tongwei Solar ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างนิคมอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 30 กิกะวัตต์ในเมืองเฉิงตู

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่ […]