SACICT ปลื้ม “๑ ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม” ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ยอดจำหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ไทย สูงกว่า ๕๖ ล้านบาท

ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นสำหรับงาน “๑ ทศวรรษ อั […]

ร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสผลงานหัตถศิลป์อันล้ำค่า ในงาน “๑ ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม” ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ […]