เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เข้าร่วมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day 2019)

คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล (ที่สามจากซ้าย) รองประธานกรรมการ […]