สถานีส่งออกก๊าซ Venture Global Calcasieu Pass ยกหลังคาถังเก็บก๊าซแอลเอ็นจีถังที่สองสำเร็จ

บริษัท Venture Global LNG มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริ […]