หอการค้าไทย-มาเลเซียบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” อยุธยา

หอการค้าไทย-มาเลเซียบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดกระแ […]