ภาพข่าว : พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายปวัตร์ นวะมะรัตน ร […]