งาน“รู้ลึกรู้ทันมะเร็งในผู้หญิง–Women’s Cancer Awareness Day

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00น. เป็นต้ […]

ดันผู้ประกอบการ

ดันผู้ประกอบการ โซเฟียร์ ชง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำ […]