สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ…พบประชาชน รับฟังปัญหาพร้อมดันแหล่งอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่

สว.ลงพื้นที่สมุทรปราการ…พบประชาชนรับฟังปัญหาพร้อม […]