สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนานาชาติ 2019 ภายใต้แนวคิด “เครื่องดื่ม 4.0 วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์” ในงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2019

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัม […]

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมมือ บีอีเอส จัด งานสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแห่งภูมิภาค เอเชีย ในงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมมือ บีอีเอส จัด งานสั […]

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมมือ แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จัดงานประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเอเชีย 2015 ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2015

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมมือ แบงค็อค เอ็กซ์ซิบ […]