สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ส่งมอบอุปกรณ์ฯ ให้กับโรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก

สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องติดตามส […]