“ดร.อำนาจ” ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯ แจ้งความเอาผิดผู้แอบอ้างองค์กรแสวงหาผลประโยชน์

มีผู้สอบถามมายังสำนักงาน “สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโท […]