วว. ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยรัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทย์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก […]

วว. โชว์ “งานวิจัย/บริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

วว. โชว์ “งานวิจัย/บริการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื […]

วว. แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s From Local to Global International Forum” พร้อมเปิดตัว 7 ผลงานวิจัยใหม่…เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ในยุค 4.0

วว. แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s  From  […]

วว. แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “TISTR,s From Local to Global International Forum” พร้อมเปิดตัว 7 ผลงานวิจัยใหม่…เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วย วทน. ในยุค 4.0

วว. แถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “TISTR,s  From […]