วิศวลาดกระบังจัดสัมมนา “การออกแบบ-ติดตั้งเครื่องมือวัดตามสุขลักษณะในอุตสากรรมอาหาร “

เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมอาหารในประเท […]

เยาวชนวิศวลาดกระบัง เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพฯ

เยาวชนวิศวลาดกระบัง เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระน […]

31 พ.ค. – 1 มิ.ย. เชิญร่วมสัมมนา “การออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำ”

31 พ.ค. – 1 มิ.ย. เชิญร่วมสัมมนา “การออกแบบและพัฒนายานย […]

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลความปลอดภัยไซเบอร์ จากเวทีแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษาวิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลความปลอดภัยไซเบอร์ จากเ […]

สถาบันโพลีเทคนิคเทมาเส็ก สิงค์โปร์เดินทางเยือนและผนึกความร่วมมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สถาบันโพลีเทคนิคเทมาเส็ก สิงค์โปร์เดินทางเยือนและผนึกคว […]