มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร วันที่ 15 – 17 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวแจ้งหลีกเลี […]

พระเทพฯเสด็จแทน ‘พระเจ้าอยู่หัวฯ’ พระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพ […]

พระเทพฯเสด็จแทน ‘พระเจ้าอยู่หัวฯ’ พระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ประจำปี 2560

พระเทพฯเสด็จแทน ‘พระเจ้าอยู่หัวฯ’ พระราชทาน […]