กว่างโจวมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อปลดปล่อยขุมพลังแห่งนวัตกรรม

กว่างโจวมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อปลดปล่อยขุมพลังแห่งนว […]

“กว่างโจว” ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก

“กว่างโจว” ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะที […]

กว่างโจวตอกย้ำความมุ่งมั่นในการแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กว่างโจวตอกย้ำความมุ่งมั่นในการแสดงความก้าวหน้าด้านนวัต […]