มูลนิธิ EDF รับมอบเงินทุนการศึกษา 2,250,000 บาท จัดสรรเป็นทุนให้นักเรียนม.ปลายที่ยากจน 375 คน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นา […]

มูลนิธิ EDF เยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนาง […]