มูลนิธิ EDF รับมอบเงิน 662,279 บาท จากแฟนคลับ “เป๊ก ผลิตโชค (PFC) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนาย […]

มูลนิธิ EDF ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ “โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา”

มูลนิธิ EDF ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงา […]

เยาวชนโครงการ “ดีกันนะ” ทำดี มอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนของมูลนิธิ EDF

เยาวชนโครงการ “ดีกันนะ” ทำดี มอบรางวัลที่ได้รับเป็นทุนก […]

มูลนิธิ EDF ประชุมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ประชุมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา […]