มูลนิธิ EDF เยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ด้วยการขยับและกินผักผลไม้ ในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนาง […]

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก Dek-D Pre-Onet เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนาย […]

มูลนิธิ EDF วางกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

นางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ม […]

มูลนิธิ EDF วางกล่องรับบริจาคในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

นางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ ม […]

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ตั้งวางกล่องรับบริจาคสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF

นางสาวขวัญเรือน เหลียวตระกูล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายประชา […]