มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยน […]

มูลนิธิ EDF ร่วมกับอิเกียบางใหญ่จัดอบรมใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้ครูและนักเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกั […]

มูลนิธิ EDF จับมือกลุ่มธุรกิจ TCP จัดดูงานโครงการ “ปลูกกล้าเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีพลเมืองอาหาร”

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกั […]

แจแปนแอร์ไลน์สจัดแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน

สายการบินแจแปนแอร์ไลน์สได้จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่ช […]

มูลนิธิ EDF สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC เปิดโอกาสให้นักเรียนจำหน่ายสินค้าในโครงการ

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยน […]