ธนาคารเอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียนยากจน

ด้วยความห่วงใยสุขภาพนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนใหม่ในเด […]

ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาล

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง […]

มูลนิธิ EDF นำคณะครูศึกษาดูงานโครงการเกษตรและฝึกอาชีพ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการในโรงเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยน […]