ซิสโก้ร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สร้างโมเดลเมืองอัจฉริยะ เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตในทุกมิติ

ซิสโก้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IoT ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบ […]

3 คณะแพทย์ฯ ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์

3 คณะแพทย์ฯ ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพา […]