สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฐมนิเทศ และมอบตัวเป็นศิษย์ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๘”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปฐมนิเ […]

ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระดับคุณวุฒิ SME พร้อมปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพิ่มความรู้ยกระด […]

เด็กอินเตอร์ SPU ผนึกกำลัง เด็กจีน จิดอาสาเก็บขยะฟื้นฟูชายหาด คืนความสวยงามให้แหล่งท่องเที่ยว

เด็กอินเตอร์ SPU ผนึกกำลัง เด็กจีน จิดอาสาเก็บขยะฟื้นฟู […]

ศรีปทุม ม.แห่งแรกของไทย จับมือ กอช. มุ่งเน้นปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ด้านการออมเงิน วัยรุ่น Gen z

ศรีปทุม ม.แห่งแรกของไทย จับมือ กอช. มุ่งเน้นปลูกฝังและส […]

ทำดี..ตามรอยพ่อหลวง ร.๙!! ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุมจับมือภาคเอกชน USR สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยหลัก “บวร” จ.ชัยนาท จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ทำดี..ตามรอยพ่อหลวง ร.๙!! ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุมจับมื […]

SPU สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ! สมัครเรียน ปริญญาโท – เอก ม.ศรีปทุม…ได้แล้ว! วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

SPU สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ! สมัครเรียน ปริญญาโท – เ […]

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังภาคอุดมศึกษา! ร่วมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 สนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (UNIVERSITY EXPO)”

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังภาคอุดมศึกษา! ร่วมขับเคลื่อน ยุทธศาส […]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 46 วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญาบัตร […]

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือผู้บริหาร TQM พร้อมเยี่ยมชม SPU-TQM โครงการดี ๆ สำหรับ นศ.ปี4 ในการฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เข้าพบปะหารือผู้บริห […]