ข่าวดี! ศูนย์สุขภาพ ม.ศรีปทุม จัดโปรโมชั่น สุดพิเศษ ต้อนรับเดือนตุลาคม 10 วันเท่านั้น!!

โปรโมชั่นต้อนรับเดือนตุลาคม 10.10.2020 ศูนย์สุขภาพ มหาว […]

ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดี ระดับ ป.โท นิด้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ (เจน) นายภูดิศ เอ […]

บริการวิชาการ! วิศวะฯ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ “ BIM และ การใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน” @กองบัญชาการกองทัพไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอ […]

3 คณาจารย์คุณภาพ วิศวะฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล “บทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ 3 คณาจารย์คุณภาพ […]

#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดกการ #SripatumUniversity #Wellcome to SPU #FRESHMEN ORIENTATION #ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณ […]

ม.ศรีปทุม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา Designing PLO towards LO

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการ […]

ส่องแนวคิด 10 Stations สู่ความสำเร็จกับ “ดร.ย้ง” โค้ชพันธุ์ใหม่ ผู้สร้างสถานีแห่งนวัตกรรม ให้เด็กสหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม

จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ผู้เรียนหลายๆคนเปลี่ยนความคิดและ […]

ห้ามพลาด! เข้าโค้งสุดท้าย… Dek63 ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #Dek63 ปวส. […]

ห้ามพลาด! ช่วงโค้งสุดท้าย… Dek63 เรียนต่อ ป.ตรี SPU

โค้งสุดท้าย! #Dek63 เรียนต่อ ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม สมัครด […]

ห้ามพลาด! “STEP FORWORD” SPU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา […]