มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร วันที่ 15 – 17 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวแจ้งหลีกเลี […]

เปิดแล้ว หลักสูตรปริญญาโท ทัศนศิลป์ รุ่นที่ 7 ของ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดแล้ว หลักสูตรปริญญาโท ทัศนศิลป์ รุ่นที่ 7 ของ มรภ.บ […]

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดงานประกวดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ หนึ่งในกิจกรรมที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎน้อมถวายทั่วประเทศด้วยความจงรักภักดี

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย มรภ. บ […]

#คนหล่อใจดี ติ๊ก เจษฎาภรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

#คนหล่อใจดี ติ๊ก เจษฎาภรณ์ มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ มรภ. […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานแก่ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ วัดทองบ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักหอสมุ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บูรณาการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลัก 3 ประสาน เกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บูรณาการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระด […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่งปั้นศักยภาพบุคลากรด้านโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ด้วยหลักสูตรเข้ม ร็อก – ฐ – ศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดที่มหาวิทยาลัยไม่กล้าสอน

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่งปั้นศักยภาพบุคลากรด้านโฆษณ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุทธศาสนา พัฒนาจิตอาสาคุณธรรมและจริยธรรม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุทธศาสนา พัฒนาจิตอาสาคุณธรรมและจริยธรรม

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดค่ายธรรมะ สร้างจิตสำนึกในพุ […]