ภาพข่าวมอบเงินร่วมสานฝันให้เด็กที่เจ็บป่วย

มอบเงินร่วมสานฝันให้เด็กที่เจ็บป่วย คุณนันทินี แทนเนอร์ […]