วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ ม.ทัมกังแห่งไต้หวัน เตรียมเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) ป.โทวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 63

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ […]

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ คณะวิศวะมหิดล

ตอบรับอนาคตและโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุท […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับ รร. เทพศิรินทร์และเครือข่ายทั่วประเทศ เชื่อมโยงพัฒนาเยาวชนอย่างไร้รอยต่อ

ผนึกพลังเพื่ออนาคตประเทศ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบด […]