พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินห […]

“พลเอก ประยุทธ์ ” นายกรัฐมนตรี เปิดงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากล ปี 2562” จัดโดย กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน […]

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ CAT datacom ในงาน Post Forum

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ CAT datacom ในงาน Post Forum คุ […]

รัฐบาลไทย – กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า “ASEAN Digital Hub”

รัฐบาลไทย – กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอ […]