ลูกจ้าง นายจ้าง กลุ่มธุรกิจบริการโรงแรม และสมาคมโรงแรมไทย/สมาพันธ์ SME ไทย เข้าขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงแรงงาน

ลูกจ้าง นายจ้าง กลุ่มธุรกิจบริการโรงแรม และสมาคมโรงแรมไ […]

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กวัยเรียนทั่วประเทศ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินห […]

“พลเอก ประยุทธ์ ” นายกรัฐมนตรี เปิดงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากล ปี 2562” จัดโดย กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน […]