Hankyu Travel จัดโปรแกรมทัวร์ “Fisherman’s Festival & Experience Program” ในจังหวัดมิยางิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

– กิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบ […]