วสท. สานฝันเยาวชน…สร้าง” อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ศูนย์เรียนรู้-ห้องสมุด มอบแก่โรงเรียน ตชด.

ระยะทางห่างไกลจากกรุงเทพฯ 786 กิโลเมตร วิศวกรรมสถานแห่ง […]

วสท. ผนึกพลัง 21 องค์กร หนุนมาตรการทดแทนปูนเม็ดในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย…มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย […]

วสท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทยด้วย “มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม”

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ดิจิทัลและโควิดดิสรัพชั่น […]

วสท. เผยข้อสันนิษฐานหอพักทรุดในสมุทรสาคร และตรวจทาวน์เฮ้าส์ทรุดในสมุทรปราการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย […]

วสท. พบรอยร้าวสะพานถล่มจ.น่าน อันตรายให้เร่งเสริมความแข็งแรงโครงสร้างก่อนวางตัวสะพานใหม่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโ […]