ซิสโก้ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่งพัฒนาบุคลากร “ดิจิทัล” สายงาน Internet of Things (IoT) และ Cyber Security ป้อนอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ – 5 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ( […]