ลดปัญหาปุ๋ยแพงด้วยการทำปุ๋ยละลายช้าแบบง่ายๆ สไตล์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ปุ๋ยเคมี (Fertilizer) ในประเทศไทยเรานั้น ส่วนใหญ่จะละลา […]

ลดปัญหาปุ๋ยแพงด้วยการทำปุ๋ยละลายช้าแบบง่ายๆ สไตล์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ปุ๋ยเคมี (Fertilizer) ในประเทศไทยเรานั้น ส่วนใหญ่จะละลา […]