บทบาทของเอกชนที่ช่วยผลักดันเกษตรอินทรีย์

นายมนตรี บุญจรัส (ที่ 6 จากขวา) ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพ […]

แนวทางการสร้างเกษตรอินทรีย์คือการหยุดทำลายพื้นที่ธรรมชาติสมบูรณ์เดิม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านใน […]

กฎระเบียบที่มากมาย คล้ายตราสังผูกมัดรัดตัวเกษตรกร และประเทศให้ยากจนและตกต่ำ

บางครั้งการให้ความสำคัญกับกฎระเบียบที่หยุมหยิมมากเกินไป […]

ให้ความรู้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต […]