ลงนาม ระหว่าง กรมศุลกากร แห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ สคพ.

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ และสคพ. ได้ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ […]

ITD จับมือ กรมศุลกากรเกาหลี ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ

ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถา […]

พาณิชย์เปิดตัว “ไทย ซีเล็กท์ แอปพลิเคชัน” ขยายช่องทางเข้าถึงร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “ […]

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมสู่เวทีการค้าโลก

กระทรวงพาณิชย์ผลักดันผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและการอ […]