กลุ่มทรู ร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center หนุนนโยบายรัฐบาลสู่การเปลี่ยนผ่านใช้งานเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย

กลุ่มทรู ร่วมพิธีเปิดศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Cente […]