ผลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562 Sport Science Innovation Contest 2019

Clip VDO ผลงานการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ป […]

งานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.สันติ ป่าห […]