บทพิสูจน์ความสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการ ด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

กรมสรรพากร หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ที่ค […]

Xinhua Silk Road: เขตจงเซี่ยนในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จัดกิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานใหญ่ ซึ่งจัดแสดง […]