วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจกตำราด้านดนตรี ฟรี 14 รายการ ภายใต้โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน”

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา แจกตำราด้านดนตรี ฟรี 14 รายการ ภายใต้โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน”

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝากข่าวดีสำหรับโครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชนว่า “วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำสื่อนวัตกรรมฯ/ตำรา/หนังสือด้านดนตรี เพื่อใช้เป็นสื่อในการขยายองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาดนตรีในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี และเป็นบริการวิชาการและเผยแพร่แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “บูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทำเป็นสื่อนวัตกรรมฯ/ตำรา/หนังสือด้านดนตรี จำนวน 14 รายการ ได้แก่ การฝึกโสตประสาทเบื้องต้น, การประสานเสียงสี่แนวเบื้องต้น, พื้นฐานเปียโนประกอบแนวทํานอง, เทคนิคการปฏิบัติเฟรนซ์ฮอร์น, การปฏิบัติแซ็กโซโฟนเบื้องต้น, การปฏิบัติเทคนิคสําหรับกีตาร์คลาสสิก, เทคนิคการปฏิบัติเบสและการสร้างสรรค์แนวเบส, Snare Drum Tidbits, ระนาดเอกเรื่องเพลงช้า, เดี่ยวขิมไทยขั้นต้น, การปฏิบัติซออู้, การปฏิบัติเครื่องสี: เพลงโหมโรงเสภาและเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศิลปะการบรรเลงปี่ใน และการปฏิบัติเครื่องหนังไทย”

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับสื่อตามความประสงค์ ได้ท่านละ 1 รายการเท่านั้น สำหรับครู อาจารย์ในสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย จํากัดจํานวน รายการละ 120 เล่ม สถานศึกษานอกพื้นที่ จํากัดจํานวน รายการละ 50 เล่ม และบุคคลทั่วไป ท่านละ 1 รายการ จํากัดจํานวน รายการละ 30 เล่ม สำหรับผู้สนใจ โปรดศึกษาและดำเนินการตามรายละเอียด/ข้อมูลการแจ้งขอรับสื่อได้ที่ https://bit.ly/3hvTNrr

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที