มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1-1.jpg 2-2.jpg 3-0.jpg

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และการผลิตครูและพัฒนาครู เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านแผนงานพัฒนาท้องถิ่น และด้านแผนงานการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งในงานนี้ ท่านองคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานในภาพรวม 2 เรื่อง คือ เทิดไท้องค์ราชา และโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ และนิทรรศการการนำเสนอผลผลิตของโครงการ 6 เรื่อง คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขบัญหาสังคม 3) ชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรม 4) สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 5) รวมพลังนักศึกษาสู่ท้องถิ่น และ 6) นำศาสตร์และศิลป์สู่ชุมชน
ท่านอธิการบดี ได้กล่าวต่ออีกว่า การจัดกิจกรรมของงานนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงาน นอกจาก อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา อีกด้วย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ นวัตกรรมและผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ การจำหน่ายสินค้าจากโครงการสตาร์ทอัพ มากกว่า 20 รายการ การจำหน่ายสินค้าหลากหลายจากโครงการในท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้านานาชนิดจากโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2563 และยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองงานตามพระราชดำริด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที