ETS สร้างหน่วยธุรกิจ ETS Strategic Capital เพื่อโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษา

หน่วยธุรกิจใหม่ของ ETS จะแสวงหาการลงทุนในหุ้นเชิงกลยุทธ […]

สำนักพิมพ์วิชเปิดโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ทางรอดหลังโควิด-19 สร้างการเติบโตครั้งใหม่ สู่หลักการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ Digital Transformation Can […]

ASSA ABLOY ตั้งเป้าขึ้นเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การวางแผนด้านนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ทำให้มั่นใจว่า ASSA ABL […]