เปิดเวที! เด็กการจัดการธุรกิจเรือสำราญ SPU สู่การแข่งขันทำอาหารระดับโลก กับ Potatoes USA

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โด […]

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยระดับโลกเตือน สุขอนามัยภายในบ้านที่ไม่ดีเป็นต้นเหตุของการดื้อยาปฏิชีวนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของ Global Hygiene Council (GH […]

Biofactory เปิดตัวระบบ “Plug and Play” แบบพกพารุ่นใหม่ มอบความสามารถแยกห้องแรงดันบวกออกจากส่วนการแพทย์แรงดันปกติในเวลาอันรวดเร็ว

Biofactory ผู้ผลิตเทคโนโลยีชีวการแพทย์จากสิงคโปร์ เปิดต […]