พรีไซซ รวมพลังสู้ภัยโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์แก่ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท

พรีไซซ รวมพลังสู้ภัยโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอ […]

Venturis Therapeutics ยื่นจดสิทธิบัตรการรักษา 4 ใบด้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ เพื่อรักษาอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และไวรัสอื่น ๆ

Venturis Therapeutics, Inc. (“VT”) ประกาศยื่นจดสิทธิบัต […]