ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19

Harmless-Harvest-provide-medical-supplies-to-farmers-and-more-r-2.jpg Harmless-Harvest-provide-medical-supplies-to-farmers-and-more-4-1.jpg Harmless-Harvest-provide-medical-supplies-to-farmers-and-more-2-c-0.jpg

บริษัทฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้กองทุนแฟร์ฟอร์ไลฟ์พรีเมี่ยม (Fair for Life Premium Fund) โดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้มอบชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,550 ชุด แก่ชุมชนชาวสวนมะพร้าว กลุ่มเกษตรกร ลูกจ้างในสวนมะพร้าว และพนักงานบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org สำหรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน หรือโทรศัพท์ (662) 579 9209-11 นอกจากนั้นยังสามารถค้นหารายละอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมศักยภาพความรู้และอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมากว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที