“ศรีปทุม” พร้อมมาก! พัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดโครงการอบรม รูปแบบ Online “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์”

s10-8.jpg s6-5.jpg s8-6.jpg s7-7.jpg s4-3.jpg s5-4.jpg ปก-ok-0.jpg s2-1.jpg s3-2.jpg

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน(TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เรื่อง “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้ #SPU ยืนหนึ่ง เรื่องเรียน Online
มหาวิทยาลัยศรีปทุม : สมัครและลงทะเบียนในเว็บก็ได้ง่ายๆ ไม่ต้องออกจากบ้าน!
คลิก : www.spu.ac.th/apply/quota63
#SPUยืนหนึ่งเรื่องเรียนOnline #Dek63 #SPU #ศรีปทุม #Sripatum #GATPAT #Onet#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TLCSPU

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที