โรบินสัน แจ้งปรับเวลาเปิด – ปิดการให้บริการ เพื่อความร่วมมือในการคุมเข้มตามมาตรการลดการแพร่ระบาด COVID-19

โรบินสัน แจ้งปรับเวลาเปิด – ปิดการให้บริการ เพื่อความร่ […]

มจพ. เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เลื่อ […]

Berkeley Lights ประกาศตั้งกลุ่มร่วมมือค้นหาแอนติบอดีสำหรับโรคอุบัติใหม่ทั่วโลก มุ่งสกัดโควิด-19 และไวรัสอื่น ๆ

ด้วยความร่วมมือกับศูนย์การแพทย์ Vanderbilt University M […]