ม.ศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา – บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร

มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0004-8.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0003-9.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0029-6.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0002-7.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0042-4.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0032-5.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0008-3.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0013-2.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0016-1.jpg มอบประกันโควิด-19_๒๐๐๓๐๒_0014-0.jpg

ว้นนี้ (2 มี.ค.2563) จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจัดทำประกันไวรัสโคโรน่า ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 25,036 คน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที