สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ปี 62 จากผลงานของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองในการคุ้มครองสิทธิเด็ก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน […]

ประธานาธิบดีเซเนกัลและประธานกิตติมศักดิ์องค์กรศาสนาเพื่อสันติภาพ ได้รับรางวัล Sunhak Peace Prize ประจำปี 2563

คณะกรรมการรางวัล Sunhak Peace Prize จัดพิธีมอบรางวัลประ […]

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนั […]