หัวเว่ย เปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy Program 2.0 มุ่งพัฒนาบุคลากร ICT จำนวน 2 ล้านคนภายใน 5 ปี

2.jpg

หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy Program 2.0 อย่างเป็นทางการ ที่งานประชุม Industrial Digital Transformation Conference-Live โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร ICT จำนวน 2 ล้านคน และทำให้ทักษะด้านดิจิทัลเป็นที่แพร่หลายในช่วง 5 ปีข้างหน้าผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มของหัวเว่ยในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Digital Inclusion) หรือ TECH4ALL ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนและทุกที่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้ง หัวเว่ยจะจัดตั้งกองทุน Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) ด้วยการลงทุนอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy Program ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 หัวเว่ยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพื่อช่วยอบรมครู อาจารย์ รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนาสาขาวิชา ICT ปรับปรุงระบบหลักสูตร และสร้างห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ Huawei ICT Academy ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ICT ของหัวเว่ยแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วโลก ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรของหัวเว่ย และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคนิคโดยมุ่งเน้นที่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในภาคสังคมและอุตสาหกรรม ICT ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2015 หัวเว่ยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติกว่า 600 แห่งในการจัดตั้งสถาบัน Huawei ICT ซึ่งช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอนในสาขาวิชา ICT และฝึกอบรมครูมากกว่า 1,500 คน

เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายใหม่ ๆ โครงการ Huawei ICT Academy Program กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่ 2.0 ในปี 2020 ซึ่งตามแผนการระยะ 5 ปี หัวเว่ยจะพัฒนาบุคลากร ICT จำนวน 2 ล้านคน และยกระดับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและองค์กรอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น 5G และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ในการบรรลุเป้าหมายนี้ หัวเว่ยจะจัดตั้งกองทุน Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) ด้วยเงินลงทุนอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 5 ปี โดยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สถาบันการศึกษาด้าน ICT สามารถดำเนินการอย่างมั่นคงใน 4 ด้านต่อไปนี้

จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะที่เน้นการปฏิบัติของนักศึกษาฝึกอบรมครูผ่านกองทุน ADIF มอบบัตรกำนัลสำหรับสอบฟรีเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของหัวเว่ย และจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อมอบรางวัลแก่ครูและนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศจัดการแข่งขัน Huawei ICT Competition เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และแสดงความสามารถของตนเองร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดงาน ICT Talent Job Fairs เพื่อช่วยนักศึกษาหางาน และส่งเสริมการจับคู่ที่มีประสิทธิภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน

Hank Stokbroekx รองประธานฝ่ายบริการองค์กร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวว่า หัวเว่ยจะเดินหน้าสร้างสถาบัน ICT เพิ่มมากขึ้น โดยทุกปี เราจะสร้างสถาบัน Huawei ICT Academy จำนวน 600-1000 แห่ง ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาในโลกดิจิทัล ทำให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีความเท่าเทียมและมีคุณภาพสูง ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และสร้างแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้กับสู่อุตสาหกรรม

การเปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy Program 2.0 ถือเป็นก้าวต่อไปของหัวเว่ยในการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถ โดยในอนาคต หัวเว่ยจะกระชับความร่วมมือกับทุกฝ่ายในระบบนิเวศดังกล่าว เพิ่มการลงทุน และเร่งผลักดันการสร้างระบบนิเวศนี้อย่างรอบด้าน เต็มรูปแบบ เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล

รูปภาพ- https://photos.prnasia.com/prnh/20200227/2732734-1

คำบรรยายภาพ: Hank Stokbroekx รองประธานฝ่ายบริการองค์กร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวโครงการ Huawei ICT Academy Program 2.0

Post Author: admin

กิจกรรม,รายการทีวี,ภาพยนต์,คอนเสิร์ต,ละครเวที,เพลงไทย/ลูกทุ่ง/สากล,แมกกาซีน,ข่าวซุบซิบ,โปรโมชั่น,ผลิตภัณฑ์,ยานยนตร์,อสังหาริมทรัพย์,สุขภาพ,ไลฟ์สไตล์,ท่องเที่ยว,ไอที